தேடல் உள்ள உயிர்களுக்கே தினமும் பசியிருக்கும் ...!

| January 27, 2018 | |


கொசுறு செய்திகள்

இரண்டாவதாக மகன் பிறந்திருக்கிறான் தணிக் பிரகாஷ் என்று பெயர் சூட்டியுள்ளோம், மூத்தமகன் தாசபிரகாஷ் யூகேஜி படிக்கிறார், மனைவி அரசு மருத்துவமனயில் ஒப்பந்தமுறை செவிலியராக பணிபுரிகிறார். அப்பா அம்மா அனைவரும் மிக்க நலம் . நன்றாக சென்றுகொண்டிருக்கிறது வாழ்க்கை.நன்றி

ப்ரியமுடன் வசந்த்...


Post Comment

0 comments: