மன்மத மாதம் - 4

| February 4, 2012 | |

Post Comment

2 comments:

Trackback by துரைடேனியல் February 5, 2012 at 11:49 PM said...

படமும் ஓர் கவிதை. கவிதையும் அழகு.

Trackback by ப்ரியமுடன் வசந்த் February 6, 2012 at 12:35 PM said...

மிக்க நன்றி துரை டேனியல்