எப்பிடியெல்லாம் யோசிக்கிறாய்ங்க....

| April 22, 2009 | |
ஆசை தோச அப்பள வடைநல்லாயிருக்கில்ல....புத்தக மனிதன்பாவம்டா
ரொம்பத்தான் யோசிக்கிறாய்ங்க...உங்களுக்கு பேனா சொருகுறதுக்கு வேற இடமே கிடைக்கலியா


Post Comment

1 comments:

Trackback by Subankan April 24, 2009 at 12:37 PM said...

பேனா.. .பாத்தவுடன் சிரிப்புத்தான் வந்தது.