சில கடிகள்

| April 26, 2009 | |
கடி ஜோக்ஸ் அப்பிடின்னு வந்தீங்களா?
எப்பிடி ஏமாந்தீங்களா?

Post Comment

1 comments:

Trackback by SUREஷ்(பழனியிலிருந்து) April 27, 2009 at 7:59 PM said...

இது ஒரிஜினல்ல...