சில மறக்க முடியாத மீசைகள்

| April 27, 2009 | |

Post Comment

1 comments:

Trackback by SUREஷ்(பழனியிலிருந்து) April 27, 2009 at 7:57 PM said...

சினிமாவுக்கு பொய் மீசை, அசல்ல அசல் மீசை.

ஒருத்தர் அசல் ஆனா பொய்மீசை, இன்னொருத்தர் சினிமாவுக்கு உண்மை மீசை.