வைரமுத்து அவர்களின் காதலித்து பார் கவிதை

| March 27, 2009 | |
Post Comment

1 comments:

Trackback by வழிப்போக்கன் March 27, 2009 at 7:31 PM said...

கவிதைகள் சூப்பர்..
ஆனா அவர் என்ன தான் சொன்னலும் நான் காதலிக்கவே மாட்டேன்..
:)))